Dat werkt vertrouwd

ISO, VCA** en Algemene Inkoopvoorwaarden

Dat werkt vertrouwd en veilig

Om kwaliteit en veiligheid te waarborgen zijn certificaten belangrijk. Wij beschikken over alle certificaten die voor ons werk van belang zijn. De certificerende instantie is:

 

VCA Oosterhout
VCA Beverwijk
ISO 9001 NL
ISO 9001 EN
ISO 9001 FR
TES Corporate Profile
Algemene Inkoop- en Onderaannemingsvoorwaarden