Dat werkt prettig

Privacy policy

Dit is de privacy verklaring van TES Industrial Systems BV, gevestigd aan de Mechanisatieweg 2, 4906 AE te Oosterhout, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 20044702.

en

TES Industrial Systems Beverwijk BV, gevestigd aan de Breedbandweg 1, 1951 MC te Velsen Noord, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 34062239. Hierna beiden te noemen “TES Industrial Systems”.

TES Industrial Systems verwerkt de persoonsgegevens in overeenstemming met de wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Telecommunicatiewet.

TES Industrial Systems verzamelt persoonsgegevens over u doordat u gebruikt maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons heeft verstrekt.

Wij hechten veel waarde aan een transparante en betrouwbare dienstverlening. In dat kader vinden wij het belangrijk dat u weet welke persoonsgegevens wij verzamelen en voor welke doeleinden we deze persoonsgegevens gebruiken.

TES Industrial Systems staat er in ieder geval voor in dat persoonsgegevens op een zorgvuldige wijze en in overeenstemming met de wet- en regelgeving worden verzameld, gebruikt en verwijderd. Dit Privacy Statement kan van tijd tot tijd wijzigen indien nieuwe ontwikkelingen daartoe aanleiding geven. Het meest actuele Privacy Statement is altijd te vinden op www.tesindus.nl

Verwerking van persoonsgegevens

TES Industrial Systems legt in het kader van haar dienstverlening persoonsgegevens vast. Dit is o.a. het geval wanneer u klant van ons bent, reageert op een vacature van ons of anderszins contact met ons heeft. Het gaat hierbij om gegevens zoals contactgegevens, factuurgegevens, functiegegevens en/of opgegeven interesses. De gegevens worden door uzelf verstrekt, maar kunnen ook afkomstig zijn van een derde.

TES Industrial Systems gebruikt deze gegevens voor de uitvoering en de afhandeling van de betreffende afspraak/ overeenkomst, voor haar overige dienstverlening en interne bedrijfsvoering,
en om klanten van nieuwe producten en diensten van TES op de hoogte te houden.

Delen met anderen

TES Industrial Systems verstrekt uw persoonsgegevens uitsluitend aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Hoe lang we gegevens bewaren

TES Industrial Systems zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor deze zijn verzameld.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Als u wilt weten welke persoonsgegevens TES Industrial Systems van u verzamelt en gebruikt, kunt u ons vragen om hiervan een overzicht te sturen. Dit verzoek kunt u sturen middels onderstaand formulier indienen. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u om een kopie van uw legitimatiebewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we u om in deze kopie uw pasfoto en Burgerservicenummer (BSN) zwart te maken, ter bescherming van uw privacy. We zullen binnen vier weken op uw verzoek reageren.

Beveiliging

TES Industrial Systems neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Klikgedrag en IP-adres

Op de website www.tesindus.nl worden algemene bezoekgegevens bijgehouden op basis van IP-Adres. Het doel hiervan is om de gebruikservaring van de website en de diensten te optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om meer gerichte informatie op de website te plaatsen. Om dit te kunnen doen maken we gebruik van het IP-adres van uw computer. Dit IP-adres is een nummer dat automatisch aan uw computer wordt toegekend wanneer u het internet bezoekt. Ze kunnen gebruikt worden om te zien welk gebruik er van de website wordt gemaakt en voor het opstellen van analyses en rapportages.

Cookies

TES Industrial Systems maakt voor haar website gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestandje dat bij bezoek aan de website wordt geplaatst op de harde schijf van uw computer. Een cookie bevat gegevens zodat u als bezoeker kan worden herkend, telkens als u onze website bezoekt. U kunt in uw browser cookies altijd buiten werking stellen.

TES Industrial Systems en andere websites

Op de website van TES Industrial Systems treft u een aantal (hyper)links aan naar andere websites. TES Industrial Systems draagt echter geen verantwoordelijkheid met betrekking tot de omgang
door die partijen met uw persoonsgegevens. Lees hiervoor de privacy statement van de website die u bezoekt.

Vragen / klachten

Indien u vragen of een klacht heeft over de wijze waarop TES Industrial Systems omgaat met uw persoonsgegevens kunt u per e-mail contact opnemen via onderstaand contactformulier of per post:

TES Industrial Systems BV
Postbus 113
4900 AC Oosterhout.

TES Industrial Systems - mei 2018

    Bestand bijvoegen

    Slechts één bestand. 2 MB limiet. Toegestane types: jpg, png, bmp, tif, heic, pdf.