Dat werkt redundant

Tata Steel

Grote renovatie Plakkenhalkraan 23

TES Industrial Systems heeft in opdracht van Tata Steel in een periode van 16 weken Plakkenhalkraan
23 (PHK23) gemoderniseerd.

De volledige modernisering bestond uit het volledig opnieuw conserveren, vernieuwen van de aandrijvingen, elektrische installatie, besturing en cabine inclusief nieuwe cabinewagen waarbij TES Industrial Systems de rol van hoofdaannemer vervulde.

Het vernieuwen van de aandrijvingen bestond uit het plaatsen van nieuwe motoren en reviseren van de bestaande tandwielkasten. In overleg met opdrachtgever Tata Steel en onderaannemers is besloten de modernisering uit te voeren in Rotterdam.

De twee belangrijkste redenen waren een geconditioneerde omgeving voor de conservering en de ingrijpende aanpassingen aan de liggers. Door de opwaardering van de koelinstallatie zijn een aanzienlijk aantal doorvoeringen in de liggers gemaakt. De kraan is in haar volledigheid over de binnenwateren naar Rotterdam getransporteerd en na een ombouwperiode van 10 weken weer terug in de hal geplaatst.

De aandrijvingen en besturing zijn, geheel volgens de Tata Steel filosofie, redundant uitgevoerd. Omdat PHK23 een kritische schakel is in het bedrijfsproces van de oxystaalfabriek zijn alle noodzakelijke aandrijvingen dubbel uitgevoerd en is het mogelijk om zonder PLC de kraan naar een veilige positie te brengen. Door gebruik te maken van redundante positie opnemers is de kraan voorbereid om in de toekomst (semi)automatisch te functioneren.