Dat werkt hybride

, Kalmar Netherlands B.V.

Hybride systeem Containerkraan

Voor Neva Metal in St. Petersburg heeft TES Industrial Systems, in opdracht van Kalmar Netherlands, een energie opslag systeem ontwikkeld. Hierbij werd de engineering, de paneelbouw, de montage en de inbedrijfstelling door TES Industrial Systems uitgevoerd.

De hard- en software engineering, paneelbouw en de voorbereiding op de inbedrijfstelling werd in Oosterhout uitgevoerd. Vervolgens werden alle onderdelen verpakt en per vrachtwagen naar de locatie van Neva Metal te St. Petersburg (Rusland) vervoerd. Uiteindelijk zijn de montage en de inbedrijfstelling op locatie te St. Petersburg in nauwe samenwerking met de klant uitgevoerd.

Op een bestaande containerkraan met een moderne besturing werd het hybride systeem bijgeplaatst. De containerkraan was conventioneel gekoppeld aan het voedingsnet op het vasteland, echter deze aansluiting volstond niet om de kraan ten volle te benutten. Door middel van de toevoeging van energie uit het hybride systeem kan men nu de kraan volledig volgens de specificaties van de kraanbouwer (Kalmar) gebruiken.

Het hybride systeem met eigen besturing werkt hierbij nauw samen met de originele kraanbesturing. Door middel van data-uitwisseling tussen beide systemen wordt feilloos bepaald hoe het systeem optimaal te benutten. Het aanpassen van de originele kraanbesturing lag ook volledig in handen van TES Industrial Systems.

De gehele installatie is inmiddels vanaf april 2018 volledig in bedrijf.